PODIJELI

Danas je na sjednici vijeća grada Zenice, usvojen plan za proširenje Trening centra N/FSBiH, te bi projekat proširenja uskoro trebao započeti sa izgradnjom.

Sličnu inicijativu imali su iz NK Čelik, koji se na razmatranje poslali projekat izgradnje Akademije NK Čelik. Plan izgradnje Akademije nije usvojen za razliku od onog sa Trening centrom, a ralog tome je što je gradonačelnik Fuad Kasumović povukao ovaj prijedlog na daljnje razmatranje.

Jedina odluka koja je donešena, a vezana je za NK Čelik bila je ta da se prvo moraju riješiti sva dugovanja kluba, a zatim da se krene sa realizacijom projekata koje planiraju u NK Čeliku.

PODIJELI