PODIJELI

Slijedom dogovora Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i Fudbalske asocijacije Belgije, kao i utvrđenim i objavljenim pravilima koja se odnose na apliciranje za kupovinu ulaznica za narednu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018., koju će naša selekcija odigrati protiv Belgije u Briselu, 07. 10. 2016. godine, ovim putem želimo naše vjerne navijače upoznati sa sljedećim pravilima koja se odnose na kupovinu ulaznica za navedenu utakmicu:

Za navijače BiH rezervisano je 3.800 ulaznica. Cijena jedne ulaznice je 20 EUR.
FA Belgije neće vršiti prodaju ulaznica za navijače BiH, te je NS/FS BiH ovlašten i nadležan za ovu aktivnost.
Zainteresovani pojedinci i organizovane grupe (udruženja navijača, agencije, firme i sl.) mogu aplicirati za odgovarajući broj ulaznica, najkasnije do 22. 09. 2016. godine, putem email adrese: ticketing_belgium_bih@nsbih.ba
Svaki pojedinac može aplicirati za najviše pet ulaznica, uz dostavljanje fotokopije svog identifikacionog dokumenta (pasoša) i spiska navijača/putnika.
Organizovana grupa može aplicirati za više od pet ulaznica, s tim što treba dostaviti fotokopiju identifikacionog dokumenta (pasoša) predstavnika grupe, te spisak svih navijača/putnika sa datumom rođenja, brojem pasoša i mjestom prebivališta, te informacijama o načinu putovanja i eventualnom smještaju u Belgiji.
Nadležna služba NS/FS BiH će razmotriti sve aplikacije do 27. 09. 2016. godine, kada će započeti prodaja ulaznica. Pojedinci i grupe čija aplikacija bude prihvaćena biće o tome blagovremeno obaviješteni.
U skladu sa odobrenim aplikacijama, prodaja ulaznica će biti realizovana neposredno na blagajni NS/FS BiH, ili dostavljanjem na adresu, uz naknadu troškova pošte na račun aplikanta. NS/FS BiH će razmotriti i mogućnost preuzimanja ulaznica i u Briselu, na dan utakmice.

Kontakt osoba NS/FS BiH je Dženita Sijamić, tel: 033/276-689 (email: ticketing_belgium_bih@nsbih.ba)

Sve dodatne relevantne informacije vezano za ulaznice biće blagovremeno objavljene putem oficijelne web stranice NS/FS BiH: nfsbih.ba

PODIJELI