PODIJELI

Nogometni savez BiH odbio je prijavu Sarajeva protiv Širokog Brijega za kršenje pravilnika o bezbjednosti na međunarodnim utakmicama i utakmicama saveznog stepena takmičenja…

Disciplinska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, je na
sjednici održanoj 21.11.2019. godine, razmatrala zahtjev FK ‘Sarajevo’ Sarajevo podnesen
protiv NK ‘Široki Brijeg’ Široki Brijeg zbog navodnih prekršaja odredbi Disciplinskog pravilnika
NS/FS BiH, Pravilnika o bezbjednosti na međunarodnim utakmicama i utakmicama saveznog
stepena takmičenja NS/FS BiH i Popozicija takmičenja BH Telecom Premijer lige BiH za
sezonu 2019/20, na utakmici 1/8 Finala Kupa BiH, sezona 2019/2020, koja je dana
02.10.2019. godine odigrana između NK ‘ Široki Brijeg’ Široki Brijeg – FK ‘ Sarajevo’ Sarajevo (3:2) u Širokom Brijegu, pa je na osnovu člana 107. Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH donijela

ODBACUJE se Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka broj: 391/19 od
dana 04.10.2019. godine, podnesen od FK ‘Sarajevo’ Sarajevo protiv NK ‘Široki Brijeg’ Široki Brijeg, zbog navodnog prekršaja odredbi Disciplinskog pravilnika NS/FS BiH, Pravilnika o bezbjednosti na međunarodnim utakmicama i utakmicama saveznog stepena takmičenja NS/FS BiH i Popozicija takmičenja BH Telecom Premijer lige BiH za sezonu 2019/20, na utakmici 1/8 Finala Kupa BiH, sezona 2019/2020, koja je dana 02.10.2019. godine odigrana između NK ‘Široki Brijeg’ Široki Brijeg – FK ‘Sarajevo’
Sarajevo (3:2) u Širokom Brijegu, a na osnovu člana 107. stav 1

PODIJELI