PODIJELI
FOTO: FK Sloboda

FK Sloboda oglasio se saopštenjem za javnost te iznio set mjera koje je klub preduzeo u vrijeme koronavirusa, kada je fudbal obustavljen, ali je otežano i normalno funckionisanje kluba. Iz Slobode su poručili kako je u proteklla četiri mjeseca kroz klub prošlo milion KM, ali je jasno sada da se takav tempo neće moći nastaviti zbog smanjenog priliva sredstava od lokalne vlasti i sponzora… Saopštenje prenosimo u cjelosti:

– Želimo ovim putem da upoznamo sve zainteresovane strane, a posebno simpatizere FK SLOBODA, da je planirana objava 01.04.2020 kvartalnog izvještaja o poslovanju kluba, koji bi uključivao i sve poduzete radnje vezano za aktuelno licenciranje kao sastavnog dijela funkcioniranja kluba. Međutim, zbog opravdanih okolnosti, procjena Upravnog odbora je da trenutna situacija zahtjeva drugačiji pristup od planiranog.

Kao što je poznato, situacija prilikom preuzimanja kluba je bila izuzetno teška, ali je ipak postojao kratkoročni i dugoročni plan za financijsku stabilizaciju kluba. Plan je uključivao restruktuiranje kluba što je i urađeno na zadnjoj skupštini, gdje je usvojen novi Statut i omogućeno pravnim i fizičkim licima da aktivno participiraju u strukturama kluba. Također, planiran je i realizovan dogovor i reprogram sa povjeriocima kluba kao i deblokada svih računa za nesmetano funkcioniranje. Bitno je napomenuti da je u proteklih 4 mjeseca u klub ušlo preko 1 milion KM kapitala i da je uz pomoć tih sredstava kao i drugim pravnim aktivnostima, ukupni akumulirani dug smanjen za 2.8 miliona KM. Važno je istaknuti da FK SLOBODA, zaključno sa mjesecom februarom 2020., nema neizmirenih poreskih obaveza i prvi put su se, nakon dugo vremena, stekli uslovi da FK SLOBODA aplicira za licencu sa velikom šansom da je dobije na prvostepnoj komisiji. Sve je ovo trebalo rezultirati da, nakon ljetnog prelaznog roka, sva ranija dugovanja prema uposlenicima se izmire, a sa ulaskom u 2021. godinu i sva ostala dugovanja se anuliraju, čime bi se stekli uslovi da u sezonu 2021/2022 FK SLOBODA uđe konkuretna i bude jedna od pretedenata za gornji dio tabele.

Sve ove mjere su urađene i planirane da se finansiraju iz više izvora kao što i većina klubova radi, a to je: uplatama skupštinskih mjesta, sponzorstvima, realizacijom prelaznog roka i tekućim financiranjem iz budžeta grada Tuzle.

Međutim, nakon nepredviđenih dešavanja koja pored zdravstvenih nose sa sobom i ogromne ekonomske posljedice, planirani prihodi se neće moći ostvariti. Dogovorena sponzorstva za sljedeću sezonu kao i ispregovarani transferi za pojedine igrače su otkazani ili stavljeni na čekanje. Program “Prijatelji FK SLOBODA” je trenutno suspendovan zbog nemogućnosti preko 95% privrednih subjekata da izvrše svoje obaveze. Finansiranje iz gradskog budžeta je također otežano iz opravdanih razloga što zbog potrebe prioritetnijih resora ili neizvjesnosti realizacije budžeta.

Očekivati od viših nivoa vlasti da će u narednom periodu imati prostora za veću financijsku pomoć fudbalskim klubovima, pored ogromih problema u cijeloj privredi, je neopravdano. Također, nerealno je očekivati i da NFSBIH bude u mogućnosti financijski pomoći klubovima u tolikoj mjeri.

Zbog navedenih razloga, svaki nastavak funkcioniranja kluba sa postojećim budžetom bi samo stvarao dodatne dugove i to cca 900 000 KM u narednih 4 mjeseca, koje ne bi smo bili u stanju isplaćivati, a posebno uzimajući u obzir da klub neće imati nikakvih prihoda najmanje narednih 90 dana.

Zato u cilju prevazilaženja novonastale situacije kao i stvaranja preduslova da bi kolektiv FK SLOBODA imao šanse da, nakon što uslovi dozvole, nastavi sa nesmetanih radom i obavljanjem svoje primarne djelatnosti, Upravni odbor donosi sljedeći set mjera:

● uposlenici i igrači u strukturama FK SLOBODA će imati primanja u zakonskim propisanim okvirima minimalnog ličnog dohotka
● sve dogovorene otplate sa povjeriocima će se suspendovati na minimalno 120 dana i isti će biti zvanično obavješteni pismenim putem

● uputiti će se molba ispostavama poreznih ureda, a uzimajući u obzir da FK SLOBODA uredno izmiruje svoje obaveze, da se odgodi uplata direktnih i indirektnih poreza na period od 90 dana
● uputiti će se molba NFSBIH da prilikom odlučivanja o licenciranju, iako će izvještaji koji su poslani biti u velikoj mjeri pozitivni za prethodni period, ipak uzmu u obzir novonastale okolnosti i klubovima dozvole period od 12 mjeseci da izmire prethodne I nastale obaveze.

Mi smo svjesni svih negativnih konotacija koje ovo za sobom nosi. Također, svjesni smo da ćemo postati predmet mnogobrojnih kritika i vjerovatno sudskih postupaka, ali u ovim okolnostima je ovo jedino racionalno rješenje, saopšteno je iz FK Sloboda.

Nažalost, čak i pored svega urađenog i dobronamjernog pristupa od strane novog rukovodstva, dešava se da pojedini bivši uposlenici, treneri i igrači u protekle 2 sedmice u jeku zdravstvene krize podnose prijave pred NFSBIH, iako nisu prije pokušali postići dogovor sa klubom. Većina tih prijava su neosnovane i biti će odbačene, ali smatramo da javnost mora biti upoznata da čak i u ovim okolnostima pojedinci pokušavaju da iskoriste situaciju.

Nakon svega, želimo da poručimo da će FK SLOBODA kao i uvijek do sada prebroditi probleme koje su postavljene pred nju i da će nastaviti funkcionirati i dalje. U kojem statusu i u kakvim okolnostima, to je nešto što ćemo vidjeti u bliskoj budućnosti.

Na kraju apelujemo na sve građane da vode računa o sebi i svome zdravlju, da ostanu kod kuće i da paze na zdravlje svojih bližnjih, navodi se u saopštenju FK Sloboda.

PODIJELI